Teisinė informacija

Interneto puslapis: http://www.kvanto.lt/

Vadovai:

Kai Noack
Bogenstraße 6
D-15366 Hoppegarten
Vokietija

El. paštas:
Telefonas: +370 68291454 (10 - 18 val.)

Umsatzsteuer-ID: DE270191971

Copyright © kvanto.lt - Visos teisės saugomos.


clima-neutral website


Atsakomybė už turinį

Už interneto puslapyje pateikiamo turinio teisingumą, pilnumą ir aktualumą negarantuojame ir neatsakome.

Tiek kiek leidžia įstatymai neatsakome už galimus nuostolius, susidariusius naudojant šiame interneto puslapyje pateiktą turinį.

Kaip paslaugos teikėjai, mes neprivalome, perduotos arba įrašytos svetimos informacijos, tikrinti ir neatsakome už naudotojų paskelbtus įrašus, ypatingai tada, kai naudotojų įkelti įrašai nusižengia autorinių teisių, prekinių ženklų, konkurencijos ir apsaugos teisei, bendrajai asmenybės teisei ir kitiems įstatymams. Šis atsakomybės apribojimas įrašų turiniui galioja ir tais atvejais, kai naudotojas įkelia nuorodas be mūsų žinios į kitus interneto puslapius. Mums yra neįmanoma pastoviai kontroliuoti, ką mūsų naudotojai įkelia ir kur veda jų nuorodos. Tokio stebėjimo, neturint konkrečių įkalčių, niekas negalima iš mūsų reikalauti. Sužinoję apie konkrečius nusižengimus galiojančioms teisinėms normoms, tokius įrašus, savaime suprantama, nedelsiant pašalinsime.

Atsakomybė už nuorodas

Šiame interneto puslapyje yra nuorodų į kitus trečiųjų asmenų valdomus interneto puslapius, kurių turinio mes niekaip paveikti negalime. Todėl už svetimą turinį negarantuojame ir neatsakome. Už nuorodose esančių interneto puslapių turinį visada atsakingi tų puslapių autoriai arba administratoriai. Sužinoję apie nusižengimus teisinėms normoms, tokias nuorodas iš savo internetinio puslapio nedelsiant pašalinsime.

Duomenų apsauga

Naudotis pasiūlymais ir paslauga galima nenurodant asmeninių duomenų, kol nenurodoma kitaip. Primename, kad duomenų perdavimas internetu, pvz. bendraujant elektroniniu paštu, gali turėti spragų. Visiška duomenų apsauga nuo galimų nutekėjimų tretiems yra neįmanoma.

Šis interneto puslapis naudoja įrankius, tiriančius lankytojų naudojimąsi. Tokie duomenys renkami anonimiškai tam, kad patobulintume šį interneto puslapį ir paslaugą. Naudodamiesi šiuo interneto puslapiu sutinkate su šia sąlyga.

Autorinės teisės

Visas šio internetinio puslapio turinys vadovaujasi autorinių teisių įstatymais. Bet koks komercinis naudojimasis reikalauja raštiško administratoriaus sutikimo. Jeigu norėtumėte mūsų straipsnius arba grafikas naudoti verslo tikslais savo internetiniuose pasiūlymuose, spausdinti – susisiekite su mumis.

Duomenų apsaugos pareiškimas naudojant Google Analytics

Šis interneto puslapis naudoja Google Analytics, t.y. Google interneto analizės paslaugą. Google Analytics naudoja taip vadinamus "Cookie" - tekstinius failus, kurie įrašomi jūsų kompiuteryje ir leidžia analizuoti jūsų naudojimąsi šiuo internetiniu puslapiu. Su Cookie pagalba surinkta informacija apie jūsų naudojimąsi internetiniu puslapiu paprastai perduodama Google serveriui JAV ir ten saugoma. Aktyvavus IP-anonimizavimą šiame interneto puslapyje, jūsų IP-adresas bus Google Europos Bendrijos arba ir kitų šalių, pasirašiusių tarptautinę sutartį apie Europos bendrąją rinką, ribose sutrumpintas.

Tik išimties atvejais pilnas IP-adresas perduodamas Google serveriui į JAV ir ten sutrumpinamas. Šio internetinio puslapio administratoriaus prašymu, Google naudos šią informaciją išanalizuoti jūsų naudojimąsi internetiniu puslapiu ir sudaryti ataskaitą apie veiklą internetiniame puslapyje tam, kad galėtų pateikti internetinio puslapio administratoriui tolimesnius paslaugų pasiūlymus, susijusius su internetinio puslapio naudojimu ir aplamai interneto naudojimu. Google Analytics nustatytas jūsų IP-adresas nebus sujungiamas su kitais Google duomenimis.

Jūs galite Cookie įrašymą uždrausti padarydami atitinkamus nustatymus jūsų kompiuterinės naršyklės programoje. Taip pat jūs galite Google uždrausti su Cookie pagalba surinktų duomenų apie jūsų internetinio puslapio naudojimąsi (įskaitant IP-adresą) perdavimą ir perdirbimą parsisiuntę ir instaliavę galimus naršyklės įskiepius browser add-on.

Redagavimas

Visa šio internetinio puslapio informacija gali turėti techninių netikslumų ir spausdinimo klaidų. Be to visi duomenys gali laikas nuo laiko, be išankstinio pranešimo, keistis.

Stengsimės šį interneto puslapį prižiūrėti taip, kad nepasitaikytų trikdžių. Tačiau neatsakome ir neprisiimame atsakomybės, jeigu interneto puslapis laikinai neveiks.


ŠIS IMPRESUM GALI BŪTI REDAGUOJAMAS BE IŠANKSTINIO PRANEŠIMO.

Made by Memelpower
...