Bendrosios naudojimosi taisyklės

Šios bendrosios sąlygos taikomos visoms mūsų paslaugoms, kurias mes teikiame mūsų svetainėje kvanto.lt. Naudodamiesi mūsų svetaine www.kvanto.lt, užsakydami mūsų siūlomas paslaugas, jūs sutinkate su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis.

Internetinė rezervavimo paslauga Kvanto.lt yra Kai Noack, Bogenstr. 6, D-15366 Hoppegarten nuosvybė (toliau naudojami sutrumpinimai "mes", "mūsų").

1. Mūsų paslaugos

Svetainėje Kvanto.lt mes siūlome interneto platformą, kuri suteikia galimybę užsisakyti tam tikram laikotarpiui visų rūšių paslaugas ( iš įvairių paslaugų teikėjų, pavyzdžiui, teisininkų , buhalterių , gydytojų , projektuotojų, programuotojų, amatininkų , kirpėjų ir kt.) Visi mūsų svetainės lankytojai gali užsisakyti teikiamas paslaugas. Užsisakydami paslaugas mūsų svetainėje, tiesiogiai susitariate su paslaugų teikėju, kurio paslaugas jūs užsisakote . Nuo pačios paslaugos užsakymo pradžios, mes veikiame tik kaip tarpininkas tarp jūsų ir paslaugos teikėjo.

Informacija, kurią rasite mūsų internetinėje svetainėje prie siūlomų paslaugų, yra paremta informacija, kurią pateikė paslaugų teikėjai. Paslaugų teikėjai yra atsakingi už tai, kad kainos, prieinamumas ir kitą informacija apie teikiamas paslaugas yra tiksli ir nepasenusi. Taigi, mes negalime garantuoti, kad visa informacija yra teisinga ir negalime būti už tai atsakingi. Jeigu paslaugų teikėjai taiko specialias sąlygas savo paslaugoms, jos aprašomos paslaugų apibūdinime.

2. Kainos ir apmokėjimas

Pateikę užsisakymą svetainėje Kvanto.lt ir paslaugos teikėjui patvirtinus jūsų užsakymą, jūs patvirtinate paslaugų teikimo sutartį vienas su kitu. Jei paslaugų teikėjas nenurodo kitaip, jūs turite sumokėti paslaugos teikėjui sutartą sumą po paslaugos suteikimo. Mokėjimo būdas turi būti sutartas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo iš anksto.

Paslaugų kainos mūsų svetainėje yra nurodytos su mokesčiais, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip.

3. Pinigų grąžinimo garantija

Paslaugos teikėjas turi galimybę suteikti pinigų grąžinimo garantiją jei nesate patenkinti paslaugomis. Ar paslaugų teikėjas suteikia tokią garantiją bus nurodoma jo užsakymo puslapyje Kvanto.lt sistemoje. Pinigų gražinimas galioja tik tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo. Prašome nurodyti jūsų nepasitenkinimo priežastį, nes tokiu būdu paslaugų teikėjas turės galimybę pagerinti savo paslaugos pasiūlymą.

4. Paslaugos atšaukimas ir neatvykimas į užsakytas paslaugas

Atšaukti paslaugą nemokamai galima likus daugiau nei 24 valandoms iki paslaugos teikimo. Priešingu atveju, termino nustatymas laikomas galutiniu ir paslaugos teikėjas privalo gauti mokėjimą už sutartą paslaugą. Paslaugos gavėjui geranoriškai sutikus, galima susitarti dėl laiko pakeitimo.

Paslaugos teikėjas turi teisę atšaukti susitikimą likus daugiau nei 24 valandoms iki paslaugos teikimo. Tokiu atveju jūs gausite elektroninį laišką ir pranešimą, kad jums bus surastas naujas paslaugos teikėjas. Atšaukimo kainos yra viešai skelbiamos paslaugos teikėjo aprašyme.

Jeigu nusprendžiate atsisakyti paslaugos ir apie tai nepranešate, susitikimas laikomas įvykusiu ir paslaugos teikėjas privalo gauti apmokėjimą už sutartas paslaugas.

5. Klientų įvertinimai

Norėdami padėti rasti geriausią paslaugų teikėją, mes siūlome reitingavimo sistemą, pagal kurią užsakovai įvertina paslaugos teikėją po paslaugos suteikimo. Visi užsakovų atsiliepimai yra viešai prieinami, kad potencialūs klientai galėtų iš anksto rasti informaciją apie paslaugų teikėjus.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad reitingų sistema, esanti mūsų svetainėje, nėra paslaugų teikėjo kvalifikacijos įrodymas.

Jūs sutinkate, kad mes galime naudoti savo klientų atsiliepimus rinkodaros, reklamos ar kitais tikslais mūsų svetainėje ir kituose platinimo kanaluose. Mes pasiliekame teisę atmesti įvertinimus, juos keisti arba pašalinti.

6. Atsakomybės apribojimas

Pagal šias sąlygas ir laikantis teisės aktų esame atsakingi tik už tiesioginius nuostolius, kuriuos patyrėte dėl mūsų nevykdymų įsipareigojimų, susijusių su mūsų tarpininkavimo paslaugomis, tačiau tik atlyginant nuostolius, atitinkančius užsakymo sumą, kuri nurodyta užsakymo patvirtinimo laiške.

Remiantis teisės aktų nuostatais, mes, mūsų agentai ir partneriai, nesame atsakingi už: 1. Žalą, pasekminius nuostolius, paslaugų nesuteikimą ir nuostolių atlyginimą.Paslaugos tiekėjas visiškai pilnai atsako už savo atliekamus veiksmus. Mes nesame atsakingi už sužalojimą, mirtį, vairavimo aplaidumą, turto sugadinimą ar kitą padarytą žalą, kuri buvo padaryta tiesiogiai ar netiesiogiai paslaugų teikėjo. 2.Nuostolius, susijusius su informacija apie paslaugą, mūsų interneto svetainėje. 3. Žalą, susijusią su klaidomis, naudojantis mūsų svetaine. 4. Nuostolius, kurie atsiranda dėl paslaugų teikėjo kaltės, pvz. sutarties pažeidimo, nevykdymo, vairavimo aplaidumo, netinkamo elgesio, neteisėtų veiksmų, paslaugos vykdymo atšaukimo.

7. Intelektinė nuosavybė ir autorinės teisės

Jei nenurodyta kitaip, programinė įranga, turinys ir taikomosios programos, kurios yra naudojamos mūsų svetainėje, yra svetainės Kvanto.lt, mūsų partnerių ar paslaugų teikėjų nuosavybė.

Be mūsų raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti mūsų svetainės turinį, jį naudoti, ypač komerciniais tikslais.

Įkeldami nuotraukas mūsų svetainėje Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad jums priklauso jų autorinės teisės. Be to, Jūs sutinkate, kad mes galime naudoti įkeltas nuotraukas mūsų svetainės, reklaminiuose ir kituose leidiniuose. Jūs suteikiate svetainei Kvanto.lt neišskirtinę, pasaulinę , neatšaukiamą, neribotą teisę naudoti nuotraukas, jas apdoroti ir platinti viešai.

Jūs prisiimate visą teisinę atsakomybę už teisinius pažeidimus. Jei trečiosios šalies atstovai reikalautų atsakyti už teisinius pažeidimus, negalite iš mūsų reikalati nei atsakomybės už tai, nei teismo išlaidų padengimo.

Jūs garantuojate , kad nuotraukose nėra jokios pornografinės, neteisėtos, įžeidžiančios arba netinkamos, pažeidžiančios trečiųjų asmenų teises medžiagos, pažeidžiančios autorių teises ar privatumą. Kiekviena nuotrauka gali būti pašalinta bet kuriuo metu, be įspėjimo.

8. Duomenų apsauga, konfidencialumo sutartis

Mes renkame, apdorojame ir naudojame asmeninę informaciją, kurią pateikiate svetainėje Kvanto.lt, tik svetainės naudojimo tikslais. Tikslesnė informacija apie duomenų tvarkymą ir apsaugą yra numatyta duomenų apsaugos reglamente.

Jūs visada turite teisę į nemokamą informaciją apie Jūsų asmens duomenis, bei teisę juos taisyti ir ištrinti. Tiesiog siųskite elektroninį laišką mums. Tačiau neleidžiama išbraukti inventoriaus ir sąskaitų duomenų, nes to reikalauja teisinis reglamentavimas arba duomenų analizė.

9. Forumo naudojimas

Užsakymų platforma Kvanto.lt taip pat suteikia galimybę naudotis klausimų - atsakymų forumu, kuris gali būti naudojamas keitimuisi informacija tarp klientų ir paslaugų teikėjų arba tarp vieno kliento ir kito. Pavyzdžiui, čia klientai gali gauti specialistų konsultaciją.

Visiems forumo vartotojams galioja bendrosios naudojimosi taisyklės:

Vartotojas įsipareigoja neįžeidinėti, atsisakyti raginimų smurtauti, bei duoti rasistines pastabas, šmeižti, naudoti pornografinį turinį, politinę propagandą, užsienio reklamą, bei kitaip pažeidinėti galiojančius įstatymus. Diskutuoti reikalaujama pagarbiai, mandagiai, be asmeninių įžeidinėjimų.

Naudotojas neturi teisės reikalauti būti priimtas forumo nariu.

Vartotojas naudojasi svetaine, prisiimdamas savo atsakomybę. Jis žino, kad jo pasisakymai yra vieši.

Vartotojas prisiima visą atsakomybę už pasisakymus šiame forume, už turinio / duomenų, ypač tekstų, nuotraukų, grafikų, video medžiagos, muzikos ir programinės įrangos naudojimą. Įkeldamas šiuos duomenis, vartotojas užtikrina, kad jam priklauso autorinės teisės į įkeltą medžiagą, kad jis turi teisę viešai ją paskelbti, bei nepažeidžia įstatymo.

Tuo atveju, kai vartotojas pažeidžia įstatymus, jis negali reikalauti mūsų atsakomybės dėl teisinių pažeidimų, bei būtinų teisinių išlaidų apmokėjimo.

Mes turime teisę, be atskiro įspėjimo, kiekvieną vartotojo pateiktą informaciją koreguoti arba ištrinti.

Visa medžiaga, paskelbta interneto svetainėje, yra autorių teisių objektai.

Vartotojas suteikia mums teisę pranešimus ištrinti, bei duoti prieigą prie pranešimų. Vartotojas neturi teisės reikalauti ištrinti arba pakoreguoti jo sukurtus pranešimus.

Be to, vartotojas perduota teisę mums į neribotą ir nemokamą, erdvės, laiko ir turinio atžvilgiu pranešimų turinio (įskaitant tekstus ir grafikus) naudojimą, įskaitant teisę į apdorojimą ir pakeitimą, platinimą įvairiose masinės informacijos priemonėse, pavyzdžiui, spaudoje, duomenų laikmenose arba kitose interneto svetainėse, neribotais kiekiais.

10. Platinimas ir kita informacija.

Jurisdikcija visiems ieškiniams, kylantiems dėl mūsų tarpininkavimo veiklos tarp mūsų ir mūsų sutartyse numatytų partnerių, vykdoma Lietuvoje.

Kilus bet kokios rūšies nesutarimams tarp paslaugų teikėjo ir tarpininkavimo paslaugų tiekėjo, bei remiantis pasirašytomis sutartimis, galioja tik Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

Kadangi sutartis reikalauja rašytinės formos, ji saugoma elektroniniame pašte .

Jei taisyklės, numatytos tarpininkavimo paslaugų teikėjo sutartyje yra arba tampa negaliojančiomis , tai neturi įtakos likusių taisyklių galiojimui. Šalys įsipareigoja, esant negaliojančioms taisyklėms, pasiekti galiojantį susitarimą, kurio ekonominė sėkmė būtų kiek įmanoma artimesnė negaliojančioms taisyklėms.

Data: 2016-09-20

Made by Memelpower
...